digitaal aanmeldingsformulier gitaarles

Onderstaand treft u een digitaal aanmeldingsformulier. Als u deze volledig heeft ingevuld en op verzenden drukt, krijgt u ook zelf een mail op het door u opgegeven mailadres met daarin bevestiging van alle zaken zoals u deze heeft ingevuld. Mocht u hierin toch onjuistheden aantreffen mailt u dan direct naar info@AlkmaarseGitaarschool.nl. Wij kunnen dan direct de juiste informatie invoeren.

Uw aanmelding zal zo snel mogelijk worden verwerkt, waarna u een bevestiging hiervan per mail ontvangt. Dan is uw aanmelding formeel en compleet. Wij zullen dan in samenspraak met u de les gaan inplannen (niet i.g.v. workshop of reeds ingeplande gitaarcursus).

(op alle cursussen en lessen zijn de algemene voorwaarden van toepassing)

 

AANMELDINGSFORMULIER /LESCONTRACT

 

  1. ALGEMEEN

  naam leerling (verplicht)

  geslacht leerling (verplicht)

  geboortedatum leerling (verplicht)

  niveau leerling (verplicht)

  eventuele toelichting

  2. GEWENSTE LESTYPE

  gewenst lestype (verplicht)

  3. GEGEVENS VERANTWOORDELIJKE

  ik ben (verplicht)

  uw e-mailadres (verplicht)

  uw telefoonnummer (verplicht)

  4. SEPA MACHTIGING

  type incasso (verplicht)

  Hierbij geef ik toestemming aan de hieronder genoemde incassant om betalingen van mijn rekening af te laten schrijven en het op het aanmeldingsformulier vermelde IBAN te wijzigen

  Indien u een doorlopende of eenmalige machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
  U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.
  Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
  Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

  GEGEVENS INCASSANT
  naam: Alkmaarse Gitaarschool
  adres: Muiderwaard 35a
  postcode en plaats: 1824 XA Alkmaar
  land: Nederland
  incassant ID: NL72RABO0130182362

  kenmerk machtiging** (verplicht)

  **vul hier code van datum ondertekening aanmeldingsformulier en geboortedatum leerling in volgens format:
  JJMMDD-JJMMDD (J = jaar M = maand D=dag)
  bijvoorbeeld: aanmelding op 1 september 2014 voor leerling die 9 januari 1985 geboren is wordt: "140901-850109"

  Door ondertekening van dit formulier machtig ik de incassant om doorlopende incasso-opdrachten (als dit is aangevinkt onder artikel 4), danwel een eenmalige incasso-opdracht (als dit is aangevinkt onder artikel 4) te sturen naar mijn bank om betalingen van mijn rekening af te schrijven, en verleen ik toestemming aan mijn bank het betreffende bedrag van mijn rekening van mijn rekening af te schrijven wegens het aangaan van een lescontract.

  GEGEVENS ONDERGETEKENDE

  aanhef (verplicht)

  naam ondergetekende (verplicht)

  adres ondergetekende (verplicht)

  postcode ondergetekende (verplicht)

  plaats ondergetekende (verplicht)

  land ondergetekende (verplicht)

  bankrekeningnummer (IBAN) ondergetekende (verplicht)

  BIC ondergetekende (Bank Identificatie Code - NIET verplicht)

  IK BEAAM IK ALLES NAAR WAARHEID IN TE HEBBEN GEVULD, MEERDERJARIG TE ZIJN EN AKKOORD TE ZIJN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ALKMAARSE GITAARSCHOOL.

  datum ondertekening (verplicht)

  ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de Alkmaarse Gitaarschool (verplicht)

  bij deze geef ik akkoord op bovenstaande aanmelding en incasso (verplicht)

  AKKOORD OP BEIDE ZAKEN IS VEREIST OM HET FORMULIER TE KUNNEN VERZENDEN

  klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken