lestarieven

tarieven gitaarlessen per periode

Elk jaar is opgedeeld in 4 perioden (‘kwartalen’). Elke periode bevat 10 lesweken, onderbroken door de reguliere vakantieweken van regio Noord.

Privéles < 21 jaar €960,- per jaar (€240,- per kwartaal)

Privéles > 21 jaar €1160,- per jaar (€290,- per kwartaal)

Duoles < 21 jaar €640,- per jaar (€160,- per kwartaal)

Duoles > 21 jaar €776,- per jaar (€194,- per kwartaal)

* Om de week les krijgen is af te raden voor beginners en sterk af te raden voor (jonge) kinderen.

Staat uw wens hier niet bij?

Individueel les van bijv 45 of 60 minuten is ook mogelijk, de kosten hiervoor worden naar rato berekend, dus +50% i.g.v. 45 minuten. Op het aanmeldingsformulier kunt u zelf opgeven wat voor type les u wilt en welke prijs hier bij hoort. Korter dan 30 min les is niet mogelijk.